Yhteystiedot:

Välikyläntien tienhoitokunta No.7
Pj. Jukka Kuru
Itäinen Rantatie 8-10 C
02230 Espoo
Puh. 040 5780004
jukka.kuru(ät)trimble.com

Webmaster
Ilkka Siissalo
ilkka.siissalo(ät)helsinki.fi

Tervetuloa Ruokolahden Välikyläntien yksityistien sivustolle

Missä on Välikyläntie?

Ruokolahden kunnan pohjoisimmassa nurkassa johtaa vanhalta maantieltä (Torsansalontie) Välikylän kylän kohdalla Sarajärven rantaan Suvenlahden lahdenpohjukan kohdalla Välikyläntie-niminen yksityistie. Sitä hoitaa tienhoitokunta, jonka virallinen nimi on Välikyläntien tienhoitokunta no.7. Yksityistielain mukaan kaikki ne henkilöt tai yhteisöt jotka omistavat Välikyläntien varressa metsää, mökin, asuintalon tai muun kiinteistön ovat tiekunnan jäseniä. Oheisista kartoista selviää missä tie sijaitsee. (Kartta-aineisto (c) Google maps)

Tiekunnan varsinainen kokous järjestetään kahden vuoden välein, seuraavan kerran kesällä 2018. Kokous valitsee käytännön asioita hoitamaan hoitokunnan, joka tällä hetkellä koostuu puheenjohtajasta ja kolmesta jäsenestä. Puheenjohtajana toimii Jukka Kuru ja hoitokunnan jäseninä Minna Rosti, Ahti Lepistö ja Ari Nenonen

Ilmoita osoitteenmuutoksista !

Jos tiedät jonkun talon, mökin tai metsäpalstan omistussuhteiden Välikyläntien varrella muuttuneen tai jos tieosakkaista joku on muuttanut, ilmoita siitä tiekunnan puheenjohtajalle ! Kokouskutsut, tiemaksulaskut ja muu aineisto täytyy saada lähetettyä niille, joita ne koskevat. On myös hyvä ilmoittaa tiekunnalle osakkaiden puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet ja niissä tapahtuneet muutokset.

Tiemaksulaskut

Tiekunta lähettää osakkailleen tiemaksulaskun yleensä kerran vuodessa. Maksun suuruus määräytyy niinsanotun tieyksikkölaskennan mukaan. Se on varsin monimutkainen menettely, josta säädetään yksityistielaissa ja sen nojalla annetuissa asetuksissa.

Yksityistielaki toteaa (22. pykälä):

Jokainen, joka on saanut oikeuden tiehen tai 10 §:n 1 momentin mukaisen oikeuden käyttää tietä taikka jonka omistama kiinteistö kokonaan tai osaksi on sillä tien vaikutuspiiriksi katsottavalla alueella, jolta tai jolle tapahtuviin kuljetuksiin tietä tarvitaan tai voidaan käyttää, on velvollinen tieosakkaana osuutensa mukaan tekemään ja pitämään kunnossa tietä.

23. pykälä:

Tienpitovelvollisuuden ja siitä aiheutuvien kustannusten jakamiseksi tieosakkaiden kesken vahvistetaan heille 1 momentissa säädettyjen perusteiden mukaan tieyksiköt, joiden perusteella määrättäviä maksuja sanotaan tiemaksuiksi. Jos tien tekeminen joltakin osalta, joka ei tule kaikkien tieosakkaiden hyväksi, aiheuttaa erityisiä kustannuksia, voidaan niiden jakamista varten määrätä eri tieyksiköt. Tieosakkaat voivat päättää, että tiemaksuun sisältyy tieyksiköiden perusteella määrätyn maksun lisäksi kaikille tieosakkaille määrättävä samansuuruinen perusmaksu, joka kattaa tiekunnan hallintoasioiden hoitamisesta aiheutuvat välittömät kulut.

Mitä tienpito maksaa?

Tiekunnan hoitama tieosuus ei kata koko Välikyläntietä, vaan ainoastaan kartan mukaisen osuuden. Hoidettu tie on 1,3 kilometriä pitkä. Riippuen vuodesta sen hoitamiseen kuluu noin 600-1600 euroa rahaa. Joinain vuosina, jolloin lunta on paljon tai joudutaan tekemään perusteellisempia kunnostuksia, saattaa kulua yli 2000 euroa/v. Kunta avustaa tiekuntaa vuosittain noin 500 eurolla. Rahankäytöstä suurin kuluerä on talviauraus, joka tyypillisesti maksaa 600-900 euroa/v.

Tien kunnostus

Tien käytännön kunnostustöistä huolehtii Ari Nenonen, Välikyläntie 85. Ilmoita hänelle puh. 050 3004041 mikäli havaitset tien kunnossa vakavia puutteita.

Viimeksi päivitetty 30.9.2016/is